Steur de webmeister een mailtje
Loeëte te koup veur de BBB loeëterie
Gelökkig
Niejaor !!
Weej, VG De Törvers, zien al bekans 4x11 jaor aktief in dees Venlose wiek (ofwaal de Heilig Hartperochie). Jaorliks organisere weej diverse vastelaoves zittinge die door hiel waat minse van binne en boete dees wiek bezóch waere. Iets waat weej harstikke schoeën vinde !
Al dees aktiviteite koste netuurlijk geld, vuuel geld. Ós insigste inkómstebron is 't ald pepeer det weej iddere maond trouw ophaole in de wiek. Um ós vastelaovesaktiviteite veurt te kinne zette, hebbe weej óg steun hard nuuedig ! Daorum nuuedige weej óg oet um Vrind of vrindin van de Törvers te waere.

As vrind of vrindin kint geej kaarte reservere veur de zittinge van VG De Törvers. Zoeë ziet geej verzekerd van kaarte en hoof geej neet in de rie te staon um kaarte te koupe.

Geej kint Vrind(in) waere door minimaal  € 11,11 euver te make op bankraekeningnummer
NL52 SNSB 0866 4054 53  ten name van Vrinde van de Törvers. Wilt geej óg adres in de umschrieving vermelde, anders kinne weej óg neet op de huuegte halde van ós aktiviteite.

Met óg beejdrage haope weej 't Vastelaovensgebeure in ós wiek / perochie bleujend te halde.
Doot mei, en waer Vrind of vrindin van de Törvers.

Op veurhand ózze herteliken dank !