Steur de webmeister een mailtje
Loeëte te koup veur de BBB loeëterie
Gelkkig
Niejaor !!
Vrinde en vrindinne van VG De Trvers hebbe de meugelikheid um kaarte te reservere veur s zittinge.

Ziet geej vrind of vrindin, vl dan 't formulier heejnaeve in.

Nao ntvangs zulle weej g de kaertjes bezrge op 't opgegaeve adres.
Naam
Adres
Poscode
Woenplaats
Email adres
Jubelzitting
Seniore zitting