Steur de webmeister een mailtje
Loeëte te koup veur de BBB loeëterie
Gelökkig
Niejaor !!
De Jubelkemissie is in 2014 in ‘t laeve gerope met as doel 't kómmend jubileum ter gelaegeheid van ‘t 4 maol 11 jäörig bestaon van VG De Törvers in 2017 veur te bereide. Heejtoe zal dees kemissie veural de groeëte liene van alle festiviteite oetzette, waobeej de leje van de vereiniging d’r same veur gaon zörge det alle aktiviteite in ‘t jubileumjaor 2017 bizónder good en met zier vuuël enthousiasme georganiseerd zulle waere.

11 November 2017 is d’n daag det VG De Törvers persies 4 maol 11 jaor besteit. Neet allein dezen daag, maar ‘t ganse jaor 2017 zal in ‘t teiken staon van deze mijlpaol, met als slogan *** WEEJ JUBELE 4x11 ***


Zoeë wuurt beej iddere aktiviteit in 2017 stilgestaon beej ‘t verleje, hede en toekóms. Dit zal beginne met de Niejaorsbeejeinkóms en indige met ein Jubelfees. VG De Törvers viert ‘t bereike van deze laeftied namelik neet allein. Op 25 november 2017 zulle andere Vastelaovesvereiniginge, vrinde, sponsors, femilies, bekinde en meide-wiekbewoeëners in D’n Törftempel (feeszaal De Windmeule aan de Straelsewaeg in Venlo) welkóm geheite waere um ‘t jubilerend Vastelaoves Gezelschap te fellicitere.

Jos Backus

veurzitter
Jubileum kemissie
Jubel Kemissie