Steur de webmeister een mailtje
Loeëte te koup veur de BBB loeëterie
Gelökkig
Niejaor !!
De Technische Kemissie druueg zörg veur 't aankleie van de zaal, 't opbouwe van de buun en de muziekbuun. Ouk huurt dao 't versiere van ózze Törftempel met al zien toeters en belle beej. Dao naevebeej  zette weej ouk alle taofels en steul klaor voor de groeëte Zittingsaovond en ózze Seniore-Zittingsavond.

't Versiere van de woeëninge van ós niej Trio vinde weej neteurlik 't kwantste. Det doon weej in alle vruugte!

't Fijne van dees Technische Kemissie is det weej alles met groeëte zörg doon, mit vuuel plezeer en Jägermeister en beer.

De raeje waorum me mich tot veurzitter haet gekaoze, schuult in 't gegaeve det al det technische mich met de PAPLAEPEL is ingegaote. Aevel, ierlik gezag kin ik toch baeter met paplaepels en metse overwaeg dan met hamer en beitel. Maar same met de andere leje van de kemissie gaon ik d’r veur!
Ramon Peeters

veurzitter
Technische kemissie
Technische Kemissie