Steur de webmeister een mailtje
Verkrijgbaarbaar bij PlusBenders of on-line te bestellen
Loeëte te koup veur de BBB loeëterie
Hints Dreejspan 2017
Gelökkig
Niejaor !!
Adjudant 1
‘t Is vriedaag 1 september as ik ein telefoontje krieg met ein veur mich ónbekind nummer. De Vors van de Törvers. Hae belt mich um te vraoge of ik ein guns wil doon veur de vereiniging. En tösse door luuet hae blieke det e mich gaer as hoeëgheid same zuut met dae guns. Ik waas gans euverrómmelt en blie verras, ik heb drek jao gezag. Nou… zag de Vors mós se det neet iers efkes met dien vruike euverlegge? Weej sproke aaf det ik um de volgenden daag zoel belle. Dae zelfde aovend heb ik met mien vruike euverlag en het waas ‘t hielemaol ins met mien antwaord. Volmóndig jao, ik heb de Vors drek truuk gebeld.
Toen waas ‘t ein paar daag stil en hebbe weej alles ens op ós in laote werke. In gedachte al bezig met ierste planne, maar good, mien Adjudante meuste nog gevraog waere. Ik wis wannier de Vors de Adjudante ging vraoge en had met um aafgespraoke det hae mich zoel belle wat eur antwaord waas. D’n dónderdaag dao nao, ‘t waas 14 september, waas d’r ein plan gesmeed det ik beej de Vors thoes zoel wachte op de Adjudante. Dao zoele zeej te zeen kriege wae d’n hoeëgheid woort. Dwars as mien Adjudante zien hadde zeej met de Vors ein ander plan getrokke en woort ik nao de Vors toe gelok. Dao aangekómme met mien vruike zitte mien Adjudante met eur vruikes al klaor. De ierste van meinig gezellige aovende die nog mótte kómme waas ein feit.
Noow geej weit wie ik gevraog bin as hoeëgheid mót ik neteurlik ouk iets euver mich zelf vertelle. Vertelle laes praote kin ik as de beste, maar iets euver mich zelf vertelle dao heb ik toch waal waat meujte mei. ‘t Mótte subtiele hints zien die neet té vuuel euver mich zegge. Daorum gaon ik ‘t maar euver de linker boeg goeëje, doot ens gek. Gebaore in de gemeinte Venlo en dao ouk woeënechtig. Dao woeën ik same met mien vruike, ein maedje oet Venlo wes, en ós twieë blage. Sporte doon ik in gedachte dageliks, aevel in de praktijk ens in de waek en det is in de goje waeke. In ‘t dageliks laeve wuurt d’r ouk nog hard gewerk. Van maondaag wies vriedaag drök in de weer met offertes oet d’n aek dreie en d’n handel op gank halde.
Vastelaovend same is veur mich neet zoeë maar ein kreet, maar ouk ein geveul zoeë wie se de Vastelaovend huurs te viere…SAME. Same met mien vruike, blage, vrinde en femielie. Allein dit jaor geit det net efkes anders en loup ik same veurop met mien twieë Adjudante. Same as Dreejspan, same as vrinde en same as femielie. Maar ouk same met ós nie Törversfemielie. Det mak ‘t same nog ein bietje grutter, mier en specialer. Gruuets kiek ik oet um dae Vastelaovend same met óg te viere.
Geteikend d’n Hoeëgheid.

Adjudant 2 Prins Poele
Hints Prins 2018