Veurzitter – Bas Lankreijer

Miene naam is Bas Lankreijer, getrouwd met Nancy Lankreijer-van den Nieuwenhof en gruuëtse vader van Puck, Niene en Sten. Augustus 2015 makde ik kinnes met de Törvers wie toenmalig Vors Törvius mich belde um hoëgheid 2016 te waere. Met mien vrinde Paul en Rob, ós dames en de blage hebbe weej de Törvers vlot in ós hert geslaote. Nao ós aaftraeje waas ‘t dan ouk al vlot duudelik det we gaer ónderdeil woele blieve van de Törversfemilie. Via de P&P kemissie heb ik ‘t DNA van dees club baeter liere kinne. Ik bin dao zier gruuëts op det ik binne VG de Törvers noow de veurzittershamer meug euverneme van d’n hier Ton van Dreumel.

‘T Löp:

Eine gevleugelde oetspraok binne de Törvers. De verwachting van mich is det alles lekker zal verloupe. Det we same dees sjieke vastelaovesverein oetdrage in ós Heilig Hart parochie, met behald van tradisies, verbinding met ‘t noow en d’n blik veuroét.

En wie ‘t ouk geit loupe:

  • Löp ‘t gesmeerd;
  • Löp ‘t vanzelf;
  • Löp ‘t anders;
  • Löp ‘t dich dun door de bóks;
  • Löp ‘t vas;
  • Löp ‘t verkierd;
  • Wie dan ouk ‘t löp

Ik loup heej gaer met óg same in veurop. En veur mich is ‘t ein groeëte ier um dees taak oet te meuge veure. Alles waat ik in mich heb zal perbere um ‘t gesmeerd te laote loupe.

Same met óg, want we viere neet veur niks de Vastelaovend Same. En zien we neet veur niks ein kwant en sjiek vastelaovesgezelschap VG De Törvers. Dao kinne weej gruuëts op zien.

Laot ‘t maar gaon loupe!

Waas geteikend, Ógge veurzitter,

Bas Lankreijer

Sikkertaris – Robert Kuys

Miene naam is Robert Kuys. Bin sinds ’t jaor 2000 lid van Vasteloavesgezelschap De Törvers en heb dao binne diverse kemissies (mei) meuge zörge det weej veur alle vastelaoves gekke activiteite koste en nao ‘t zich luuet aanzeen in lingte van jaore kinne organisere.

Ind van 2015 is mich gevraog de pen euver te neeme van Geert Meerts um zoeë de sikkertariaatsfunksie van ós gezelschap te gaon vervölle.

Gaer gaon ik dees oetdaging aan um ’t reile en zeile binne os gezelschap vas te legge als ouk de lienkes richting Jocus, alle kwante zustervereiniginge en andere clubs, vereiniginge en instanties te ónderhalde.

Daorum: laot gaon dae wage!

Penningmeister – Gé de Mulder

Gé de Mulder is miene naam. Sinds 2008 lid van VG De Törvers en heej binne lid van de fiets en Joekskemissie. In ’t joeksige jaor 2011 waas ik adjudant beej Prins Ton I.

Op de jaorvergadering in april 2014 bin ik door de leje van VG De Törvers verkaoze as bestuurslid van ós gezelschap. ´t Bestuur haet mich vervolges beneump as nieje penningmeister.
Al jaore langk bin ik werkzaam in de waereld van de financiële administratie en mien penningmeisterschap beej De Törvers is mien derde penningmeisterschap binne de parochie.

Ciefers in balans bringe is veur mich neet vraemp. ’t Resultaat samestelle veur de presentatie op de jaorvergadering brink ós vanzelf in balans. En det resultaat wuurt bepaold door de inkómste die weej as Törvers óntvange, zoeëas de inkómste oet ’t ophaole van óg ald pepeer en kersbuim, maar ouk inkómste van ‘Vrinde van De Törvers’ en van spónsore. Kaartverkoup veur ós zittinge, de BBB en de loeëterie die tiedes dees zitting wuurt gehalde vorme zeker ouk ein belangriek deil van ós inkómste.
Bepaolend veur ’t positieve of negatieve resultaat zien de oetgave die weej as Törvers doon. ’t Organisere van vastelaovesactiviteite kost handvol geld. Artieste, bühne, dreejspan, medalies, scepters; det zien pas vief wäörd oet ós oetgave-waordebook. Same met de euverige bestuursleje, maar ouk met de kemissie veurzitters stelle weej ein sloètende begruueting op en halde weej die in de loup van ’t seizoen good in de gate.

Bestuurslid – Stephan Peeters

Stephan Peeters (op zien Venloos Pieëters) is miene naam. 
In 2014 meuge binne traeje as Hoeëgheid van VG De Törvers. Sinds september 2017 maak ik deil oet van ‘t bestuur van VG De Törvers. In ‘t bestuur zeen ik mien oetdaging um de Törvers te laote vernieje, verjongere, maar zeker de tradisies te behalde die door de jaore door de minse van de Törvers zien opgebouwd en die de Törvers de Törvers make. As Vors Törvius zeen ik dan ouk mien taak um deze schoeën opgebouwde tradisies op ein zoeë passend meugelike wies nao boete oet te drage.

Vastelaovend is veur mich, det iddere mins tiedes de Vastelaovend geliek is aanein, waat of wae se ouk bis. Jónk of ald, erm of riek ‘t mak neet oet. We meuge tiedes de Vastelaoves daag zien wae weej wille zien. Det mak veur mich de Vastelaovend zoeë uniek. Vastelaovend is ein cultureel erfgood det weej good mótte bewake en verzörge, en idder jaor weer vol op van mótte genete. Maar waat nog belangrieker is, um ‘t geveul det beej de Vastelaovend huurt op de juuste wies door te gaeve aan ós nie generasie. 

As se kieks nao de Törvers dan zuus se ein gezelschap wao idderein geliek is aan ein en wao idder jaor weer same keihard gepees wuurt um d’r weer ein geweldig, kwant en toef Vastelaoves seizoen van te make. VG De Törvers is ein gezelschap det veur mekaar klaor steit, zoeëwaal in goje as slechte tieje. Ik bin dan ouk gruuets det ik deil meug oetmake van dit geweldige gezelschap.

Bestuurslid – Wim van Riemsdijk

Miene naam is Wim van Riemsdijk.
Ik bin lid van dit schoeën gezelschap sinds 2004. Begónne as adjudant , lid van de TC en lid van de spónsorkemissie. In de loup van de jaore bin ik veurzitter gewaore van de spónsorkemissie en in 2012 gekaoze tot bestuurslid. Ik heb de ier um de take euver te neme van ózze sikkertaris nl. het regele det d’r iddere maond ald pepeer wuurt opgehaold in os schoeën perochie. Taeves heb ik ouk de taak op mich genaome um te zörge det d’r tiedes al os aktiviteite d’r ein schoeëne raod van elf is dae ‘t dreejspan veurop geit in de vastelaovend.

Al dees take doon ik met vuuel plezeer um te zörge det de continuïteit van ós Gezelschap bewaard blief tot in lingte van jaore.