Weej bedanke al os Törfkes vrinde veur óg steun. Met óg als vrind kinne weej ein kwante vastelaovend binne ós wiek verzörge.

Veur maar minimaal €22,- per jaor bis dich ozze vrind!

Iddere vrind van ós krieg ein tof pinke en weej halde óg op de huügte van ós aktiviteite. Door de onderstaonde gegaeves in te völle neme weej kontak met óg op.