Vors Törvius

Rob Cuijpers

Ik bin Rob Cuijpers. In 2016 binne gekómme as Adjudant. Nao ein hiele kleine periode van twiefel bin ik beej de vereiniging gebleve en dao vol veur gegaon. Naodet ik in 2019 Sirremoniemeister bin gewaes  kwaam d’r ein kans veurbeej die ik neet woel laote schete. Gruuets waas ik dan ouk det in 2020 de leje volmóndig jao zeie taege mich as nieje Vors Törvius.

Ein Hiele alde spreuk is “wae de jeug haet, haet de toekóms”. Gruuets bin ik dan ouk det ik betrokke bin gewaes beej de oprichting van ós jeugvereiniging De Törfkes. Dao is hard gewerk um ’t te laote slage en ik dink det ’t waal gelök is. Kómmende jaore gaon weej zeen op waat veur wies dao ein samewerking geit óntstaon tösse De Törvers en De Törfkes.

As se ’t hebs euver samewerking, laote weej dan veural neet vergaete det weej nog eine hiele groeëte achterban hebbe, namelik ós Törverinne. Sómmige zien al werkzaam binne diverse kemissies. Det zoel nog vuuel oetgebreider kinne. Kómmende jaore gaon weej heej ouk zeen op  waat veur wies die samewerking vorm kint kriege.

Zoeë-as gezag, ós Jeug en ós Törverinne vinde weej belangriek. Aevel mótte weej neet vergaete det weej ’t Vastelaoves geveul wille euver bringe in de wiek. D’r zien eine gas nieje aktiviteite óntstaon in de Windmeule, maar ouk in de wiek zien leuke initiatieve. Wae wet waat det nog veur kanse geit gaeve. Weej zulle ’t zeen en laot óg verrasse.

Mit eine hertelike Vastelaoves groette,

Vors Törvius

Chef De Protocol

Hans Aerts

De Chef de Protocol druueg zörg veur de handhaving van ‘t protocol tiedes zittinge en resepsies.

Hae druueg zörg veur de begeleiding van ‘t Trio beej optraejes boeteshoes en beej eige interne aktiviteite.

Hae is de rechterhand van Vors Törvius en verrich in opdrach van de Vors allerlei hand- en spandeenste. Ouk regelt hae, in samenwerking met de joekskemissie, zake die betrekking hebbe op optraejes van artieste tiedes de zittinge. 

Hae deent op de huuegte te zien van programma’s tiedens eige zittinge. Veur de zittinge guuef de Chef de Protocol dao toe Vors Törvius en ouk de Sirremoniemeister ‘t dreibook.

Sirremoniemeister

Kay Wackers

As Sirremoniemeister volg ik ‘bevaele’ van Vors Törvius op en veur ze oet. Daobeej bin ik verantwoordelik veur ‘t ophaole en wegbringe van de artieste tiedes ós zittinge. Ouk verzörg ik ‘t aanmelde beej externe optraejes (resepsies) middels de  aanmeldingskaarte. ‘t Tiedig vertrekke van ‘t gezelschap beej externe optraejes regel ik in euverleg met Vors Törvius. 

Vanzelfspraekend bin ik op de huuegte van de winse waat betref de meziek beej binnekóms van ‘t Dreejspan, artieste en andere tiedes de zittinge. 

Raodsleje

De res van de raod besteit per aktiviteit oet leje van de vereiniging. Idder lid meug zich aanmelde um 7 aktiviteite as raodslid mei te gaon, um alzoé Dreejspan van desbetreffend jaor te vergezelle nao ós zustervereiniginge, zittinge of andere bezeuke.